Monthly Archives: November 2015

To bylo v tomto období znamenal silný fyzický

To bylo v tomto období znamenal silný fyzický a mravní vývoj dětí a drobky. Začne vytváření povědomí o sobě jako jednotlivci, vyvíjíme. Dítě se učí pohybovat samostatně, hledá pro komunikaci a velmi zvědavý. Není nutné mluvit jazykem dítěte, ve společenství